Jsem pedagožka, hybatelka změn a propojovatelka. 

Mým posláním je přispívat k rozvoji lidskosti a podporovat organizace i společnost v tom, aby byly dobrým místem k životu pro nás i pro generace budoucí. Mými tématy jsou: spolupráce, tealové organizace, nehierarchické fungování organizací a samoorganizace obecně, vzdělávání, udržitelnost, lidskost a kritické myšlení. Mou velkou vášní a radostí je vzdělávání (se) a spolubytí se studenty.

Aktuálně působím na Univerzitě Karlově v Centru pro přenos poznatků a technologií. Vedu kurz Živá laboratoř spolupráce, podílím se na výuce kurzu Management vědy a inovací, podporuji Studentská Hybernská a zapojuji se do dalších aktivit pro zvýšení společenského dopadu univerzity. 

Jsem členkou sítě Red Button, spolupracuji zde na projektu Vize Red Button 2.0. Zkoumám a navrhuji způsoby, jak v síti spolupracovat lépe, radostněji a udržitelněji. Podporuji rozvoj občanské společnosti v ČR, např. prostřednictvím spolupráce s Nadací OSF, Milionem chvilek, či Česko.Digital. Byla jsem jednou z hybných sil hemžení pomoci Stojíme za Ukrajinou, za což jsme získali ocenění Křišťálová lupa 2022 v kategorii Veřejně prospěšná služba - cena České televize. V Českých prioritách jsem vedla projekt Megatrendy a velké společenské výzvy a nadále pomáhám rozvoji tohoto think-tanku. 

Na VŠE FPH jsem v roce 2015 spoluzaložila a pět let spoluvedla předmět Kritické myšlení. Jsem také jedním z leaderů komunity kolem tohoto předmětu. V roce 2022 jsem na ČVUT FIT spoluzaložila předmět Hacking mysli, který linku kritického myšlení dále rozvíjí a věnuje se tématu kognitivní bezpečnosti. 

Osm let jsem působila jako akademický pracovník na Katedře managementu VŠE FPH. Mimo to mám více než patnáctiletou zkušenost s vedením projektů, mentoringem a consultingem. Jsem absolventem ČVUT a VŠE, dále např. Holacracy Practitioner Training s Brianem Robertsonem, Managing the Company of the Future od London Business School či Management Essentials od Harvard Business School.

Ozvěte se mi

Zajímá Vás něco více, chcete spolupracovat nebo jen tak zamávat? Nechte mi vzkaz. Budu ráda za Vaše otázky, náměty i pozdravy.

Kontaktujte mě


Zdroj fotografie:
Eva Merxbauerová (Univerzita Karlova)