Kateřina Jiřinová

Pedagožka, hybatelka změn a propojovatelka
 

Mým posláním je přispívat k rozvoji lidskosti a podporovat organizace i společnost v tom, aby byly dobrým místem k životu pro nás i pro generace budoucí. Mými tématy jsou: spolupráce, nehierarchické fungování organizací a samoorganizace obecně, vzdělávání, udržitelnost, lidskost a kritické myšlení. Mou velkou vášní a radostí je vzdělávání (se) a spolubytí se studenty.

Aktuálně působím na Univerzitě Karlově v Centru pro přenos poznatků a technologií. Vedu kurz Živá laboratoř spolupráce, podílím se na výuce kurzu Management vědy a inovací, podporuji Studentská Hybernská a zapojuji se do dalších aktivit pro zvýšení společenského dopadu univerzity. 

Jsem členkou sítě Red Button, spolupracuji zde na projektu Vize Red Button 2.0. Zkoumám a navrhuji způsoby, jak v síti spolupracovat lépe, radostněji a udržitelněji. Podporuji rozvoj občanské společnosti v ČR, např. prostřednictvím spolupráce s Nadací OSF, Milionem chvilek, či Česko.Digital. V Českých prioritách jsem vedla projekt Megatrendy a velké společenské výzvy a nadále pomáhám rozvoji tohoto think-tanku.

Na VŠE FPH jsem v roce 2015 spoluzaložila a pět let spoluvedla předmět Kritické myšlení. Jsem také jedním z leaderů komunity kolem tohoto předmětu. V roce 2022 jsem na ČVUT FIT spoluzaložila předmět Hacking mysli, který linku kritického myšlení dále rozvíjí a věnuje se tématu kognitivní bezpečnosti. 

Osm let jsem působila jako akademický pracovník na Katedře managementu VŠE FPH. Mimo to mám více než patnáctiletou zkušenost s vedením projektů, mentoringem a consultingem. Jsem absolventem ČVUT a VŠE, dále např. Holacracy Practitioner Training s Brianem Robertsonem, Managing the Company of the Future od London Business School či Management Essentials od Harvard Business School.