Projekty Změň svět aneb vysíláme studenty do terénu...

14.11.2016 13:54

Před rokem jsme rapidně změnili výuku managementu u nás na fakultě. Základním kamenem se staly reálné projekty studentů. Žádné jenom jako a povídání o tom. Ale běžte a vyzkoušejte si management naživo. Zorganizujte nějakou akci a změňte při tom svět k lepšímu. Ne celý svět, samozřejmě. Stačí kousek, klidně malý…

Někdo si na tom namele kokos míň, někdo víc. Obojí je v pořádku. Na akademické půdě si to můžeme dovolit. Trénujeme si, zkoušíme si, učíme se na tom. Bavíme se, co funguje, co ne a proč. Learning by doing, oujé.

Reálné projekty studentů děláme už potřetí. A právě teď přichází opět doba, kdy vyvrcholí přípravy a studentské akce vypuknou. Níž najdete seznam, co všechno se chystá. Bylo by myslím škoda se nepodělit. Každý tým to pojal po svém. A z mého pohledu tam jsou fakt zajímavé kousky… Co myslíte vy?

zmen-svet-klapka

Poznámka: Medailonky studentských akcí uvádím tak, jak se studenti sami prezentují. Jako vyučující k něčemu pravděpodobně budeme mít připomínky, ale to nepatří sem.

 

Název týmu:  EFE
Název akce:  Život nevidomých
Termín:  11.11.2016
Řešený problém:  Celkovo je zhruba 100 000 osôb so zrakovým postihnutím v ČR. Preto sme sa rozhodli na výskum aký k nim ľudia majú vzťah a pomôcť im. Zistili sme že prvý kontakt je na 85% zlý a preto sme sa rozhodli poukázať naň.
Cíl akce:  Chceme zvýšiť znalosť o tom ako správne interagovať s nevidiacimi
Pro koho akce je:  Akciu robíme v spolupráci s Neviditeľnou výstavou a ZŠ Pražačka, konkrétne 9.A trieda
Místo:  Karlovo nám. 1/23 – vstup z Vodičkovy ulice
 
Název týmu:  United in Diversity
Název akce:  United in Diversity
Termín:  15.11.2016
Řešený problém:  Naším cílem je pomoci studentům středních škol naučit se konverzovat o světových tématech s lidmi v jejich věku, ale z jiného kulturního prostředí. Akce tím kromě vzdělávacího základu - studenti mají možnost mluvit anglicky s rodilým mluvčím, dostává kulturní přesah - rozšiřuje obzory studentům českých středních škol o poznatky studentů z druhé strany Atlantského oceánu.
Cíl akce:  Cíl akce je přinutit studenty zamyslet se nad obrovskými možnostmi dnešního světa, přinutit je se rozmluvit a zajímat se o globální situaci ve světě, obecně, zajímat se o svět kolem sebe. A to za pomocí angličtiny, která je v dnešní době naprosto žádoucí při veškeré mezinárodní komunikaci. Měřitelnost dosáhneme zpětným dotazováním studentů ohledně akce, kde se budeme snažit zachytit jakého výstupu jsme dosáhli.
Pro koho akce je:  Jedná se o uzavřenou akci, na gymnáziu Budějovická. Je určená studentům kvint až oktáv. Konkrétní datum nelze určit z důvodu toho, že akce bude probíhat několikrát, v různých třídách, s jiným studentstvem.
Místo:  Gymnázium Budějovická
 
Název týmu:  Team A
Název akce:  Cesta k úspěchu
Termín:  16.11.2016
Řešený problém:  Studenti přijíždějící do Prahy studovat nemají jasný způsob jak se dozvědět potřebné informace o školách, životě ve městě atp. Čerpáme při tom z osobních zkušeností členů týmu, kteří si vše museli zjistit na vlastní pěst, což bylo ve městě kde neznali nikoho náročné.
Cíl akce:  Uspořádat pro tyto studenty seminář, kde k nim promluví několik již asimilovaných cizinců, kterých se budou moci zeptat na libovolné otázky. Na konci je požádáme o vyplnění krátkého dotazníku, odkud získáme základní zpětnou vazbu.
Pro koho akce je:  Uzavřená akce pro studenty ústavu jazyků.
Místo:  Ústav jazyků FS ČVUT Karlovo nám. 13
 
Název týmu:  VŠEKO
Název akce:  VŠEKO
Termín:  18.11.2016
Řešený problém:  "Problém, který řešíme je chování lidí vůči přírodě a životnímu prostředí. Jde o to, že lidé si ani neuvědomují co způsobuje jejich lhostejnost vůči třídění odpadků, jejich odhazování v lese a podobně. Průzkumy ukazují, že každý průměrný Čech vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Většinu by šlo znovu použít, přesto však miliony tun kvalitních materiálů každoročně končí na skládkách nebo se pálí.
Cíl akce:  Každou takto zbytečně vyhozenou tunu musí nahradit přírodní suroviny, které je nutné pokácet nebo vytěžit a průmyslově zpracovat. Důsledkem jsou zbytečné ekologické škody z dolů a lomů, zbytečné mýcení lesů, zbytečné emise z továren, zbytečné toxické odpady, zbytečná spotřeba uhlí a ropy k výrobě energie."
Pro koho akce je:  Předat dětem zábavnou formou informace o životním prostředí a třídění odpadů a pomocí výsledků z her zjistit, kolik si toho děti z našeho dne odnesou.
Místo:  Akci děláme pro děti ze školky Na Vrcholu Praha 3.
Název týmu:  Areál školky Na Vrcholu Praha 3.
 
Název týmu:  Unicore
Název akce:  Sportovní workshop: Cvičení s vlastní vahou
Termín:  19.11.2016
Řešený problém:  Problémem, kterému se věnujeme, jsou možné překážky bránící lidem ve cvičení, tykající se například finanční nedostupnosti cvičení, nedostatečného povědomí o možnostech a způsobech cvičení nebo nedostatku kvalitních zdrojů informací o správných zásadách cvičení. Z dotazníku, který jsme vypracovali, vyplývá, že většina dotázaných by ocenila a navštívila workshop věnující se těmto tématům.
Cíl akce:  Cílem našeho workshopu je prostřednictvím odborníků na cvičení přinést alespoň 30 účastníkům nové informace o zdravém životním stylu a cvičení, naučit je správnou techniku a motivovat je k dalšímu seberozvoji.
Pro koho akce je:  Naše akce je otevřená, zúčastnit se může kdokoliv. Cílovou skupinou jsou lidé, co by rádi cvičili a neví, jak začít, lidé, co cvičí, ale nemají správné návyky a rádi by si je osvojili a v neposlední řadě lidé, co cvičí ve fitcentru za velké peníze a rádi by se dozvěděli o dostupnějších alternativách.
Místo:  TJ Sokol Petrovice, Bellova 56, 109 00 Praha 10
 
Název týmu:  ECOteam
Název akce:  ECOden
Termín:  21.11.2016
Řešený problém:  Třídění odpadu na ZŠ
Cíl akce:  Naše akce obnáší seznámení všech dětí 1. stupně ZŠ Žernosecká, s tím PROČ A JAK se třídí odpad, a také návrh řešení vyvážení odpadu ze školy.
Pro koho akce je:  Akce je uzavřená a to jen pro mladé studenty ZŠ Žernosecká, které budeme po třídách obcházet.
Místo:  ZŠ Žernosecká
 
Název týmu:  Úžasná Šestka
Název akce:  Dobrá knížka lečí!
Termín:  21.11.2016
Řešený problém:  V Thomayerově nemocnici nejsou žádné knihovny a lidi tam tráví hodně času. Spolu s dětmi, které mají psychické nemoci a pobyvaji v této nemocnici, chceme udělat skříň s knihami tak, abychom jsme všem pacientům zpříjemnili čas.
Cíl akce:  Udělat a postavit skříň s knihami v Thomayerově nemocnici, aby jsme zpříjemnili čas lidem, kteří tam pobývají nebo pro jejich rodiny a kamarády, kteří chodí na návštěvu.
Pro koho akce je:  Akce je určena pro pacienty nemocnice.
Místo:  Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800.
 
Název týmu:  Brilliant Women
Název akce:  FitMamky
Termín:  22.11.2016
Řešený problém:  Řešíme neinformovanost a mylné informace nastávajících maminek o jejich výživě. Výživová poradkyně Margit Slimáková nám telefonicky potvrdila, že i z jejího odborného pohledu je problém, že těhotné ženy si často vyhledávají informace na internetu a často se stává, že nejsou zcela korektní. Oporu jsme také našly v diplomových pracích, které se zabývaly právě touto problematikou. Problém bychom chtěly vyřešit tak, že jsme zorganizovaly přednášku s certifikovaným výživovým poradcem a lektorem Ing. Lukášem Vránou, který cílové skupině vysvětlí základní principy výživy v těhotenství a uvede na pravou míru mýty, které se můžou objevit na internetu.
Cíl akce:  Našim cílem je informovat a vyvrátit mýty o výživě v těhotenství. Naším měřitelným cílem je získat alespoň 10 registrací na naši přednášku prostřednictvím formuláře google.
Pro koho akce je:  těhotným ženám, ženám s malými dětmi nebo ženám, které těhotenství plánují, akce je veřejně přístupná
Místo:  Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou 2825/23, Praha 3
 
Název týmu:  SaveLife
Název akce:  Zachráň život
Termín:  22.11.2016
Řešený problém:  Veľakrát bol zachránený ľudský život práve dieťaťom. Spoločnosť si tieto činy výnimočne cenní. V Českej republike a aj na Slovensku existuje nadačný fond špecializujúci sa na ich odmeňovanie - Detský čin roka. Je teda nepopierateľné, že aj deti majú svoje miesto v problematike zachraňovania života. Z osobných skúseností a rozhovormi s ľuďmi sme sa dozvedeli, že počas absolvovania základnej školy nikto neabsolvoval kurz prvej pomoci. Na základe tejto skutočnosti sme sa rozhodli, že uskutočníme Kurz prvej pomoci priamo na základnej škole.
Cíl akce:  Cieľom akcie je naučiť deti poskytovať, resp. privolávať prvú pomoc a spropagovať skutočnosť, že aj dieťa môže zachrániť ľudský život a je preto potrebné ich v tomto smere neustále vzdelávať. Úspešnosť projektu budeme merať prostredníctvom testu na preverenie nadobudnutých vedomostí a zručností, od ktorého očakávame priemerný dosiahnutý výsledok 60%. Test bude pozostávať z kvízu a z praktického predvedenia poskytnutia prvej pomoci.
Pro koho akce je:  Objektom akcie sú žiaci dvoch tried základnej školy 20 – 30 detí a preto je akcia je uzavretá.
Místo:  Dino schools of Prague, Bellova 352, Praha 10
 
Název týmu:  Sportify
Název akce:  Sportify - proti zániku pěkného dětství
Termín:  22.11.2016
Řešený problém:  Nedostatek pohybu, monotónnost volného času dětí, obezita, stagnace fyzického růstu, rozšíření přehledu o sportovních aktivitách, "tabletová generace"
Cíl akce:  Cílem naší akce je ukázat dětem možnosti trávení volného času v podobě sportu, v pohybu, ne u počítače, s tabletem nebo na gauči u televize. Tím nejen chceme podpořit boj proti obezitě, nedostatku pohybu, ale i podpořit tím zdravý růst a fyzický rozvoj dětí v mladém věku. Usilujeme o to, aby se děti bavily a i samostatně a dobrovolně provozovali tyto nebo obdobné aktivity i po dokončení naši akce, která zahrnuje i informativní medailonek pro vstup do světa sportu a outdoorových aktivit.
Pro koho akce je:  Děti prvního stupně školy, ve které se akce koná.
Místo:  20. základní škola Plzeň, Brojova, Východní Předměstí, Plzeň
 
Název týmu:  MAORM
Název akce:  PockRop Fest
Termín:  22.11.2016
Řešený problém:  "Problém který řešíme: Kultura - Hudba - Rozvoj mladých kapel - Zpřístupnění prostor, kde mohou získat objektivní a konstruktivní kritiku.
Cíl akce:  Začínající kapely, které to myslí se svým fungování vážně, se většinou dostanou na událost v malém klubu, kam však nepřijde nikdo jiný, než jejich kamarádi a přátelé, kteří jim jen těžko nabídnou objektivní kritiku. Z toho vyplývá, že daná kapela se nemůže progresivně vyvíjet a přestoupit ze ""začínající"" na vyšší úroveň. Toto jsme zjistili rozhovory s našimi známými, kteří se pohybují v hudebním prostředí. Jak naši přátelé, kteří sami mají kapely, tak známí, kteří pracují v produkčních firmách."
Zpřístupnit mladým (začínajícím) kapelám kvalitní prostory v centru Prahy, kde by mohly vystoupit, byť nejsou tak známé a přišlo by zde na ně dostatek lidí. Tím by dostaly jak objektivní feedback jak od diváků (veřejnosti) - kapely budou mezi sebou soutěžit a mohou tak zjistit, jak na ně reaguje veřejnost (vyhodnocení proběhne hlasováním), tak odborný feedback od člověka z oboru - zajistili jsme si přítomnost hudebního publicisty, jenž kapelám po soutěži poskytne konstruktivní rady.
Pro koho akce je:  Cílovou skupinou, které chceme pomoci, jsou mladé začínající kapely. Kvůli formě událost i- soutěž - jsme se rozhodli zúžit žánr na pop-rock. Akce je veřejná, chceme jim zajistit feedback veřejnosti, ta bude rozhodovat o umístění.
Místo: P.M. club - Trojická 10, Praha 2
 
Název týmu:  Excelent
Název akce:  BandFest
Termín:  22.11.2016
Řešený problém:  Koukali jsme se na statistiky a celkově zkoumali na internetu kapely, konkrétně jsme se zaměřili na začínající kapely, a zaskočilo nás, jaké je množství kapel v ČR vlastně, přitom každý z nás by vyjmenoval tak maximálně pět. Řekli jsme si, že je hrozná škoda, že se ty kapely neumí tolik prosadit, a tak jsme se to rozhodli změnit a uspořádat hudební festival pro začínající kapely.
Cíl akce:  "Naším cílem je pomoct začínajícím kapelám, aby si vyzkoušeli hrát většímu publiku, které budou moct zaujmout svou jedinečností a doufáme, že akce pro ně bude jakýmsi odrazovým můstkem, protože přece jenom budou hrát ve velkém městě a více lidem, takže si i rozšíří obzory.
Měřit úspěch akce budeme skrze facebookovou událost, kde lidé budou psát své poznatky, komentáře, hodnocení. Určitě si o tom promluvíme i s kapelami, jestli si myslí, že jim to bylo užitečné a jak je akce celkově zaujala."
Pro koho akce je:  Jedná se o otevřenou akci(bude přístupná všem 16+), ale nejvíce se zaměřujeme na studenty, které to bude zajímat nejvíce.
Místo: Radlická kulturní sportovna (Za Ženskými domovy 125/5)
 
Název týmu:  Aquamanagers
Název akce:  H2O – stačí ubrat vodu
Termín:  22.11.2016
Řešený problém:  Náš tým se zaměřil na vodu. Naším hlavním cílem je podpořit čerpání vody z externích zdrojů, jako je dešťová voda. Člověk v Praze denně spotřebuje okolo 106 litrů vody dle výzkumu z roku 2015 (https://www.pvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/spotreba-vody/). Je na čase začít myslet kreativně a vymýšlet nové cesty, jak používat jiné a nové zdroje, tak aby jsme se stali soběstační. Existují i budovy v Praze, které jsou na to uzpůsobeny, mezi ně patří i Korunní 810. Ta má dvě nádrže na dešťovou vodu a studnu. Ale její obyvatelé to nevědí, chceme je informovat o vyspělosti jejich bytového komplexu a doporučit další způsoby setření vody a zavlažování velkých teras. Další informace najdete na https://aquamanagers.webnode.cz/
Cíl akce:  Cílem naší akce je rozšířit povědomí o ohromné spotřebě vody a hlavně ukázat lidem nové cesty, jak s vodou nakládat a šetřit.
Pro koho akce je:  Pro obyvatele Korunní 810 a její okolí.
Místo: Vinohradský pivovar
 
Název týmu:  United for Planet
Název akce:  Den barev
Termín:  23.11.2016
Řešený problém:  Chceme dětem ukázat, jak přispět ke zkrášlení prostředí ve kterém vyrůstají, aby se v něm cítili co nejlépe. Zároveň jim dáme možnost setkat se s výtvarnými umělci, kteří by je mohli inspirovat. A umělcům dát možnost se ukázat, protože umělci mají v dnešní době těžké se prosadit a zviditelnit.
Cíl akce:  Akce bude úspěšná pokud se nám podaří motivovat děti k malování a umění a pokud se výsledek bude líbit jak dětem a ředitelce školky, tak nám.
Pro koho akce je:  Akce je určena pro děti z mateřské školy.
Místo: Mateřská škola Na Výšinách
 
Název týmu:  Vysoce školení Ekologové
Název akce:  PFGPS- prevence finanční gramotnosti pro seniory
Termín:  23.11.2016
Řešený problém:  Finanční gramotnost důchodců. Problém je aktuální a málo řešený. Údaje máme na základě osobní schůzky s Policií ČR - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.
Cíl akce:  Obeznámit danou skupinu důchodců o problematice s finanční gramostností důchodců. A to pomocí rad a doporučení Policie ČR a vlastní prezentace sestavené na základě faktů ohledně dané problematiky.
Pro koho akce je:  Pro členy klubu seniorů na Praze 9, Čakovice.
Místo: Klub seniorů na Praze 9, Čakovice
 
Název týmu:  Strážci Galaxie
Název akce:  Zhasni!
Termín:  23.11.2016
Řešený problém:  Nadměrná spotřeba elektrické energie
Cíl akce:  Cílem je na hodinu zhasnout co nejvíce světel a vypnout co nejvíce zařízení. Chceme tím lidem ukázat, že nepotřebují spotřebovávat tolik elektřiny. Na našich stránkách jsme umístili krátký dotazník na zpětnou vazbu.
Pro koho akce je:  Pro všechny věkové kategorii a kohokoliv, koho projekt zaujme
Místo: Kdekoliv se budete nacházet, stačí se odpojit od elektřiny
 
Název týmu:  I. D. C. (International dodgers company)
Název akce:  Jak efektivně využívat technologie?
Termín:  25.11.2016
Řešený problém:  Řešíme technologie, které se neustále vyvíjí a jsou součástí našich životů. Jsou lidé, kteří se snaží technologiím vyhnout, ale je to jen otázka času, kdy na to budou muset přistoupit. Hlavním cílem je poukázat na jejich pozitivní stránku a také jejich dobré využítí, s tím zároveň zabránit závislosti a omezit závislost dětí (dospívajících) na technologiích.
Cíl akce:  Ukázat, že technologie mohou být i hodně užitečné a poukázat jejich světlou stránku využití (např. učení), zároveň omezení závislosti.
Pro koho akce je:  Akce je zaměřená na rodiče a dospívající (děti)). Pro rodiče máme připravenou přednášku, kde budeme diskutovat o tom, jak o ni na tuto situaci nahlíží a jak své děti učí s technologiemy, jaké jsou u nich doma pravidla. Zároveň je určená pro dospívající, to je druhá část akce, kde budeme mít krátkou diskuzi a přednášku, ale hlavně se spíš budeme povídat a budeme se snažit dětem poukázat i jiné učely technologií. Znázorníme různé aplikace, webové stránky apod.
Místo: Gymnázium Ostrov (Ostrov, Karlové Vary)
 
Název týmu:  Napij se s námi!
Název akce:  Napij se s námi!
Termín:  26.11.2016
Řešený problém:  "V současném světě lidé dávají přednost různým druhům sodovek před obyčejnou čistou vodou, a to moc škodí jejich zdraví.
Cíl akce:  Voda je jednou ze základních podmínek života: tělo dospělého člověka je tvořeno ze 40–60 % vodou; krev obsahuje 82 % a mozek 95 % vody. Dostatečné množství tekutiny je nezbytné pro správnou funkci těla, a tím i pro naše zdraví. Aby se člověk vyhnul dehydrataci, musí každý den vypít průměrně 1,5 - 2 litry vody.
Cílem je postrčit návštěvníky naše akce dávat pozor na svůj pitný režim, a to prostřednictvím dotazování, osobních rozhovoru a vzájemnou směnou informací týkající se konzumace vody.
Pro koho akce je:  Problém, který řešíme, se týká každého člověka. Jde o zdraví jakéhokoli dítěte nebo dospělého. Kvůli tomu, děláme svým týmem otevřenou akci, zúčastnit se které může kdokoli.
Místo: Galerie Harfa
 
Název týmu:  Tým hledající jméno
Název akce:  Childman
Termín:  26.11.2016
Řešený problém:  Chceme rozšířit mezi lidi povědomí, že nejen sklo, plast a papír lze recyklovat. Na základě průzkumu agentury Potex u nás končí 97% textilu na skládkách. Přitom skoro 98% takto vyhozeného textilu je možné opět využít. Vytříděné nositelné oblečení putuje potřebným do různých charitativních organizací nebo do zemí třetího světa. Zbylý textil vyřazený tříděním nikdy neskončí na skládce, ale putuje ke smluvním partnerům, kteří ho přetvoří na výplně do autosedaček, úklidový textil, příkrývky, izolaci apod.: Naše akce se primárně bude zaměřovat na problematiku recyklace textilu, ale i z podobných důvodů jsme se rozhodli přidat i sbírku hraček a knížek.
Cíl akce:  Cílem naší akce je určitě rozšíření povědomí o možnostech recyklace textilu a dalších předmětů. Chceme lidem představit ekologickou cestu, kterou se můžou zbavit nepotřebného textilu, obuvi, dopňků, hraček a knížek. Velká část vysbíraných věcí získá druhý život, jak u lidí, kteří si nemohou nové oblečení dovolit, tak i v továrnách, kde je přetvoří v úplně jiné užitečné věci. Naše pořádáná akce nebude mít pouze informační ráz, chtěli bychom zároveň uspořádat charitativní sbírku pro děti, kde se pokusíme vysbírat v jeden den, co nejvíce výše zmíněných věcí. Úspěch a rozsah naší plánované akce bychom rádi měřili v množství vysbíraného dětského oblečení, hraček, obuvi a knížek, v počtu lidí, které se nám podaří oslovit, ale i v zájmu příchozích o danou problematiku. Připravuje i určitou formu odměny pro účastníky, kteří se aktivně zapojí do sbírky.
Pro koho akce je:  Akci pořádáme ve spolupráci s agenturou Potex, která se specializuje právě na sběr textilí a stojí i za rozmístěním oranžových kontejnerů po Praze. Tato sbírka bude spojena s vánočním jarmarkam a může na ní přijít kdokoliv.Co se týče charitativní sbírky, zde se zaměřujeme na rodiny s dětmi a mladistvé. V případě šíření informací je naše cílová skupina nespecifikována, může to být kdokoliv.
Místo: Praha- Kolovraty, Vánoční jarmark, atrium Infocentra
 
Název týmu:  DW Crew
Název akce:  Do It & Wear It
Termín:  26.11.2016
Řešený problém:  Udržitelnost módy. Veronika Hubková - přednáška na téma recyklace a upcyklace oblečení
Cíl akce:  Uvědomit menší skupinu lidí (25-50) o problematice nadbytečného kupování oblečení, motivace k přetvoření jejich staršího oblečení, které by za normální situace vyhodili
Pro koho akce je:  Mladší generace
Místo: Etnosvět, Legerova 40, 12000 Praha
 
Název týmu:  Zero Sugar
Název akce:  Zero Sugar
Termín:  26.11.2016
Řešený problém:  Podle Státního zdravotního ústavu přitom cukr poškozuje srdce, ledviny a způsobuje diabetes, také ovlivňuje naši psychiku a způsobuje obezitu. Nadváhu má 72,3 % žen a 60,3 % mužů. Obezitou trpí 32,7 % žen a 32,6 % mužů. Léčit se s obezitou musí dokonce 1 001 625 lidí v ČR.
Cíl akce:  Informovat veřejnost o škodlivosti cukru a jeho účinku na naše zdraví. Také bychom rádi infomovali o možnosti nahrazení cukru alternativními produkty."
Pro koho akce je:  Zúčastnit se může kdokoliv
Místo: Obchodní centrum Fénix
 
Název týmu:  Limitless
Název akce:  Bone Marrow
Termín:  28.11.2016
Řešený problém:  Řešíme problém nedostatku dárců kostní dřeně. Statistiky ukazují, že každý 4 pacient nenajde správného dárce. Dnešní společnost není dostatečně obeznámena s průběhem dárcovství. Chceme rozšířit povědomí o této problematice a ukázat lidem, že to leckdy není tak hrozné, jak si to představují.
Cíl akce:  Uspořádat přednášku pro střední školu, pro 100 lidí (prezenční listina, vyplněné dotazníky, rozdané letáky). Dále rozšířit FB stránku nadace pro transplantaci kostní dřeně, cca o 10% (měříme podle lajků).
Pro koho akce je:  Uzavřená skupina, 4. ročníky SŠ. (18+)
Místo: OA Dušní 7.
 
Název týmu:  NObesity
Název akce:  Rational nutrition against obesity (NObesity)
Termín:  28.11.2016
Řešený problém:  V rámci projektu si klademe za úkol bojovat proti obezitě, která je způsobena sedavým stylem života a špatnou výživou. Zaměřujeme se na problematiku nezdravého stravování na pracovišti. Z výzkumů vyplývá, že populace ČR patří k nejobéznějším v celé Evropě.
Cíl akce:  Cílem naší akce je, uspořádat hromadnou svačinu formou bufetu, doprovázenou přednáškou a workshopem o zdravé výživě. Akce by měla ovlivnit alespoň 30 zaměstnanců v každé ze 2 firem a přiblížit jim problém obezity. Dalším cílem je vyhodnotit minimálně 100 dotazníků, zabývajících se otázkami ohledně stravování zaměstnanců různých firem.
Pro koho akce je:  Akce je uzavřená a je určena zaměstnancům, kteří pracují v sedavém zaměstnání. Ovlivňuje i manažery firem, kteří by měli tento problém řešit v jejich kancelářském prostředí.
Místo: V prostorech dané firmy
 
Název týmu:  Funnies
Název akce:  Zábavné balonkové odpoledne
Termín:  28.11.2016
Řešený problém:  V Domově Sedlec se nedějí soutěžní akce, které by pořádali jiní lidé než personál Domova Sedlec. Klienti dělají každý jednotlivý den v týdnu to samé.
Cíl akce:  Chceme, aby klienti vystoupili z každodenního stereotypu, poznali nové lidi, vyzkoušeli si nové věci, pobavili se, měli úsměv na rtech.
Pro koho akce je:  Jedná se o uzavřenou akci pro mentálně postižené z Domova Sedlec
Místo: Tělocvična Domova Sedlec. Roztocká 13/33 160 00 Praha 6 – Sedlec
 
Název týmu:  Úsměv pro každého
Název akce:  Úsměv pro každého
Termín:  28.11.2016
Řešený problém:  Naším cílem je zlepšit náladu a celkově smýšlení o cestování městskou hromadnou dopravou. Nálada bývá dle našich průzkumů negativní, náš tým by ji chtěl alespoň jedno ráno zpříjemnit.
Cíl akce:  Naším cílem je rozveselit co nejvíce lidí, radost poznáme dle jejich úsměvu. Budeme rozdávat různé předměty a komunikovat s lidmi tak, aby se cítili lépe a do dne šli s dobrou náladou. Čím více úsměvů a rozdaných předmětů, tím lépe.
Pro koho akce je:  Naše akce je určena pro ty, kteří využívají městskou hromadnou dopravu, konkrétně metro. Jedná se o otevřenou akci, může se jí zúčastnit kdokoliv.
Místo: Praha - Zličín, stanice metra
 
Název týmu:  Aquagris
Název akce:  Šedá voda
Termín:  28.11.2016
Řešený problém:  Problém, který řešíme je plýtvání vodou. Chceme poukázat na tento problém a náš hlavní bod zájmu se stala šedá voda, která se dá zpětně využít například jako voda na splachování toalety nebo na zavlažovaní zahrad. Šedá voda je odpadní voda z umyvadel, van a sprch. Taková to voda není plně znečištěna, a proto se dá přečerpat právě do zmíněných záchodů, kde by nahradila vodu pitnou. Mimo jiné chceme upozornit na plýtvání vody v domácnosti, ať už nadbytečným užíváním nebo špatným stavem kohoutků. Člověk průměrně spotřebuje 131 litrů vody každý den. Menší spotřeba se dá zajistit už jenom pravidelným kontrolováním trubek a kohoutků, zda voda nikde nekape. Slabě kapajícím kohoutkem může uniknout i 24 litrů vody za den. Úsporným opatřením může být i páková baterie, která dokáže uspořit až 40% teplé vody.
Cíl akce:  Rozšířit povědomí (nejen) mladé generace o problematice plýtvání vodou a o možnosti využití šedé vody. (Zábavně naučný program pro děti a dotazníky pro dospělé)
Pro koho akce je:  Pro dětí a jejich rodiče ze ZŠ Červený vrch + veřejnost pomocí dotazníků a informací
Místo: ZŠ Červený vrch
 
Název týmu:  Vo(pinky)
Název akce:  Job For You
Termín:  29.11.2016
Řešený problém:  V dnešní době je pro studenty SŠ obtížné představit si, jaké mají možnosti uplatnění na pracovním trhu, a jak probíhá studium na VŠ.
Cíl akce:  Jako cíl jsme si stanovili spokojenost studentů s exkurzí, kterou zjistíme vyplněním dotazníku studenty SŠ na konci akce.
Pro koho akce je:  Akce je zaměřena na studenty středních škol, jedná se o uzavřenou akci.
Místo: Akce se bude konat v budově VŠE, a dále v zaměstnáních dle našeho výběru.
 
Název týmu:  G5
Název akce:  Elektronický průvodce
Termín:  30.11.2016
Řešený problém:  Nedostupné informace o pražských památkách.
Cíl akce:  Zvýšení všeobecné kulturní vzdělanosti.
Pro koho akce je:  Pro občany i turisty.
Místo: Internet + památky
 
Název týmu:  Equilibrium
Název akce:  Cesta do budoucna
Termín:  30.11.2016
Řešený problém:  Studenti na gymnáziích si nejsou jisti, kterým směrem by se chtěli vydat a na jakou vysokou školu by chtěli jít. Většina z nás v dnešní době věří tomu, že nezáleží, jaké školy vystudujeme, ale jakou práci si po jejich ukončení dokážeme najít. Ne vždy je to tak. O volbě naší budoucí kariéry je nejlepší začít přemýšlet už ve školním věku v našem případě na gymnáziu. Velkou část Čechů nebaví jejich práce! Jedním z důvodů je, že nevěděli, jakou si vybrat školu. Tento problém bychom chtěli vyřešit pomocí přednášky/prezentací studentů z různých vysokých škol a následným odpovídáním a diskuzí se studenty. Studovali jsme na středních školách a z našich vlastních zkušeností a rozhovorů se ostatnímy studenty víme, že je to dlouhotrvající problém, který nedokážeme celoplošne vyřešit. Chceme tedy pomoci aspoň na jedné škole. Dále jsme čerpali z webu https://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/. Jsou zde údaje o nezaměstnanosti absolventů vysokých škol. Mluvili jsme se studenty středních škol v maturitních ročnících a více než 50% si stále nebylo jisto kam by chtěli jít na vysokou školu.
Cíl akce:  Zlepšení povědomí o možnostech studia na různých vysokých školách. Studenti by poté měli být schopni se lépe rozhodnout na jakou vysokou školu jít.
Pro koho akce je:  Naše akce probíhá na Gymnáziu Evolution na Jižním městě. Je určená pro žáky tohoto gymnázia. Akce je tedy uzavřená.
Místo: Gymnázium Evolution Jižní Město; Adresa: Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4-Chodov
 
Název týmu:  Braň se!
Název akce:  Braň se!
Termín:  30.11.2016
Řešený problém:  Problém, který řešíme, je násilí na ženách. V posledních letech bylo napadeno přibližně 10000 žen a dívek. Mnoho těchto činů skončilo znásilněním.
Cíl akce:  Poučit ženy o sebeobraně a naučit je základní chvaty.
Pro koho akce je:  Ženy, registrace je omezená kapacitou, zúčastnit se jich může 15.
Místo: Kolej Blanice, Jižní Město
 
Název týmu:  Challangers
Název akce:  Zatočme s plasty
Termín:  3.12.2016
Řešený problém:  Nadměrné využívání plastů. Každý občan průměrně spotřebuje více jak 100 kg plastů ročně a jen 7 z 10 plastových lahví se recykluje. To má za následek obrovský plastový ostrov, který se nachází v Pacifiku a má rozlohu 6x větší než Francie a pořád se zvětšuje.
Cíl akce:  Upozornit na problém nadměrného využívání plastů, uspořádat informační akci a sesbírat alespoň 100 vyplněných dotazníků od veřejnosti
Pro koho akce je:  Pro všechny, které zajímá využití plastů a ochrana planety. akce je otevřená.
Místo: Obchodní centrum Letňany
 
Název týmu:  Let´s go family!
Název akce:  Let´s Go Family Tour
Termín:  3.12.2016
Řešený problém:  Z vlastních zkušeností a pozorováním okolí jsme zjistili, že v dnešním uspěchaném světě zapomínáme na to nejdůležitější- naše rodiny. To, že spolu rodiny netráví příliš času, neutužují vztahy a dostatečně spolu nekomunikují může vést až k fatálním následkům. Svědčí o tom vysoká rozvodovost a zvyšující se počet neúplných rodin v ČR a celkový úpadek postavení fungující rodiny ve společnosti.
Cíl akce:  Cílem je přimět alespoň 100 kolemjdoucích lidí zamyslet se nad vztahy v jejich rodině a nad tím, kolik času tráví se svojí rodinou a jakým způsobem. Je v dnešním světě rodina důležitější než peníze? Kolik času svojí rodině opravdu věnujete? Zamyslete se... Jestli jste spokojení s tím, jak trávíte čas se svojí rodinou, zanechte nám vzkaz (na bílém plátně), co nejhezčího jste se svojí rodinou podnikli, zažili. Pokud nejste spokojení, můžete se inspirovat zážitky ostatních nebo připsat, co pěkného byste s rodinou rádi udělali, ale doteď jste na to nenašli čas a tím se zavazujete, že ten plán uskutečníte. Měřitelným výsledkem bude vyplněný krátký dotazník a vzkazy na plátně.
Pro koho akce je:  Akce je určena pro širokou veřejnost. Naším cílem je oslovit co nejvíce lidí, takže neváhejte a najděte si nás v níže vypsaných časech v centru Prahy.
Místo: 10:00- Václavské náměstí, 11:30-Náměstí republiky, 13:00-Staroměstské náměstí, 14:00- Karlův Most

 

Katka Jiřinová
Ráda dělám věci, které mají smysl. A naopak. Ráda se směju a nesnáším energetické upíry.