Etika aneb základní stavební kámen nebo fantasmagorie pro naivky?

25.08.2016 20:13

Nečekala jsem, že blog po letní pauze oživím takhle. Ale proč ne. Nekomentuji tu příliš často aktuální dění. Ale občas mě něco zvedne ze židle a to pak nevydržím nekonat. U nás doma se tomu říká hájení pravdy a trpí tím více rodinných příslušníků.

O co jde. Student Jakub Charvát v rámci své závěrečné práce natočil dokument Rada nad zlato. Už před rokem. V úterý ale vyšel článek Jakuba Zelenky na Lidovky.cz: Natočil praktiky finančních poradců a má potíže. Lidé studentovi nabízejí, že přispějí na právníky. Ten nyní rozdmýchává další diskuzi. Jakuba Charváta následně rozebral Martin Veselovský v DVTV: Poradci OVB? Striptérky a drogy na večírcích a obchod s důvěrou klientů, říká dokumentarista. A dá se očekávat, že roztočená mediální kola se v okurkové sezóně ještě aspoň maloučko pootočí.

Jasně, téma není nic zase až tak nového. Je teď jen trochu mediálně vidět. Nic to ale nemění na tom, že mě tohle téma rozhodně nenechává chladnou. A stejně jako vždy v podobných situacích, i nyní čekám, kdy se ozve nějaký člověk - hodnotový maják. Někdo, kdo veřejně připomene tolik otlučené: Pravda a láska. Pravda - kritické myšlení. Svět není černo-bílý a jednoduchý. Láska - etika. Není jedno, načem nám jako lidem záleží. 

Jsem vždycky mimořádně hrdá, když jsou něčeho podobného schopni mí kolegové z akademické půdy. Toto neutrální a svobodné prostředí by k něčemu podobnému mělo přímo i vybízet. Ideálně. Bohužel okamžiků, kdy jsem tak hodně hrdá, není mnoho.

moralni_majak

Takže čistě pro své svědomí, abych mohla spát, níže najdete pár osobních komentářů k situaci. Upozorňuji, že se nepohybuji v oblasti finančního poradenství. Pohybuji se v oblasti managementu. 

-----

Nic než  zákon?
Je potřeba si říct, že tato kauza není pouze problém práva. Je to především etický problém. Posoudit, co je a co není etické, přitom není jednoduché. Jedná se o test hodnot. Hodnot jednotlivce, hodnot firem, hodnot společnosti.

Body shody
Konstruktivní řešení lze stavět na bodech shody, nikoliv na opozici. Můj dotaz tedy zní, na čem všem jsou strany schopny se shodnout? Bez ohledu na stávající kauzu, shodnou se strany na tom, že žádoucí je nejen zákonné chování, ale také etické chování? Pokud ano, společnou řeč se nakonec podaří najít. Pokud ne, půjde to jen velmi obtížně, jestli vůbec.

Zodpovědnost manažerů
Za své chování je bezesporu zodpovědný jednotlivec. Nicméně manažeři – a samozřejmě vlastníci – jsou zase ve svých firmách zodpovědní za vytvoření systému. Je na manažerech, aby přijali zodpovědnost a vytvořili ve firmě takové podmínky a takové klima, které povedou její zaměstnance k žádoucímu chování. A je přitom na firmě a jejích manažerech, co považují za žádoucí. Pokud firma vyžaduje etické chování a zříká se přitom zodpovědnosti za systém a svádí vinu pouze na jednotlivce, je to alibismus.

O dokumentu Rada nad zlato
Jakub Charvát je student, který dokument zpracovával jako svou závěrečnou práci. Po stránce metodologické ji lze samozřejmě podrobit kritickému posouzení. Nic to však nemění na tom, že odvážně zvedl ze země velké téma. Toto téma však zasluhuje hlubší prozkoumání. Ideálně formou kvalitního vědeckého výzkumu, který do emočně napjaté diskuze přinese pádné objektivní argumenty.

Role ekonomických škol
Řada studentů ekonomických oborů pracuje již během svého studia právě v oblasti finančního poradenství. Je proto potřeba položit si otázku, jestli jsou ekonomické školy včetně VŠE čistě nezávislým pozorovatelem nebo jestli se jich kauza nějak aktivně dotýká. A pokud ano, tak jak. Osobně se domnívám, že platí spíše to druhé.

Prevence ve škole
Nejlepší prevencí je edukace. Netroufám si hodnotit, co se v tomto směru děje na jiných fakultách a jiných školách. Ze svého podledu však mohu říci, že na Fakultě podnikohospodářské jsou témata jako etika a kritické myšlení živá. Existují předměty, které se těmto tématům věnují. Vím to proto, že se na nich společně se svými kolegy podílím. Mimo to existují i další aktivity, jejichž detaily přesně neznám. 

Další kroky
Téma nastolené dokumentem Jakuba Charváta si zasluhuje hlubší celospolečenskou diskuzi. V rámci interní diskuze na VŠE je přitom možné využít především činnost Etické komise VŠE a tematicky zaměřené přednášky a diskuze se studenty. Podniknu v tomto směru další kroky. 

Kateřina Jiřinová
VŠE Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu

-----

Psala bych to asi tak jako tak. Tím, že jsem při rychlém prodiskutování o jedno i o dvě patra výše získala zelenou, volím trochu více formální podobu, než je u mě obvyklé. Tak moc bych si přála, aby mě doplnili kolegové s více šedinami, tituly a funkcemi...

Katka Jiřinová
Ráda dělám věci, které mají smysl. A naopak. Ráda se směju a nesnáším energetické upíry.

  

Katka Jiřinová
Ráda dělám věci, které mají smysl. A naopak. Ráda se směju a nesnáším energetické upíry.